Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

DAPHNE ČR

logo DAPHNE

Husova 45, 370 05 České Budějovice
telefon: 385 311 019
e-mail: daphne@daphne.cz
objednávky publikací: objednavky@daphne.cz
IČ: 266 48 881, DIČ: 266 48 881
Č. účtu: 568227339/0800, Česká spořitelna
www.daphne.cz

DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace se sídlem v Českých Budějovicích. Byla založena v roce 2003 skupinou studentů Biologické a Zemědělské fakulty Jihočeské Univerzity jako dceřinná organizace slovenského DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie . Posláním DAPHNE ČR je příspívat ke zlepšování stavu krajiny prostřednictvím aplikovaně-ekologického výzkumu, podpory šetrného hospodaření a osvěty klíčových skupin s vlivem na krajinu. Základním východiskem pro naplňování cílů je zejména široké spektrum odborných znalostí zaměstnanců – od botaniky a zoologie přes aplikovanou ekologii, statistiku až po zemědělství. Činnost organizace nejlépe dokumentuje přehled realizovaných projektů.

DAPHNE ČR je koordinátorem projektu Zdravá krajina a zároveň realizátorem větší části aktivit. Klíčovými aktivitami jsou průzkum potřeb zemědělců a navazující poradenství ve třech jihočeských regionech – Českobudějovicko, Vltavotýnsko a Trhovosvinensko. Dále má na starosti publikační činnost, správu internetových stránek včetně on-line poradny a další PR aktivity. Významný podíl pracovního času připadá rovněž na činnosti spojené s koordinací projektu – komunikace s partnery, vedení dokumentace, finanční řízení apod.


Lidé

Mgr. Martin Střelec

výkonný ředitel Daphne ČR, ekologie
martin.strelec@daphne.cz

Ing. Milan Kouřil

regionální poradce pro oblasti Vltavotýnska, Novohradska a Trhovosvinenska
milan.kouril@daphne.cz

Mgr. Libuše Desetová

odborný pracovník v oblastech ekologie a životního prostředí
libuse.desetova@daphne.cz

Ing. Jan Hájek

regionální poradce pro oblast Českobudějovicka
jan.hajek@daphne.cz

Monika Borsodi

administrativni záležitosti
monika.borsodi@daphne.cz

Mgr. Záboj Hrázský

odborný pracovník v oblastech ochrany přírody, NATURA 2000, GIS
zaboj.hrazsky@daphne.cz

Ing. Pavel Němec, DiS.

odborný pracovník v oblastech zemědělství a životního prostředí
pavel.nemec@daphne.cz

Mgr. Jitka Farská

odborný pracovník v oblastech ekologie a ochrany přirody
jitka.farska@daphne.cz


Design by Attavena (2006)