Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Stanice „Pomoc přírodě”

Na Semenci, P.O. Box 28
375 01 Týn nad Vltavou
Tel.: 385 731 804, mobil: 604 626 894
e-mail: pomocprirode@seznam.cz 

www.pomocprirode.cz

Rada sdružení:
Bc. Jaroslav Šíma – předseda
Ing. Karel Mládek – technik

Mgr. Barbora Šímová – hospodář
Mgr. Jana Kučerová, Ladislav Sochor–členové rady 

Charakteristika

Stanice „Pomoc přírodě” je zájmové občanské sdružení existující od roku 1994, jehož cílem je praktická ochrana přírody a výchova veřejnosti k harmonickému vztahu k přírodě a k ekologickému využívání přírodních zdrojů podle principů udržitelného rozvoje.

Sídlí v areálu Na Semenci v Týně nad Vltavou.

vyklad.JPG

Areál Na Semenci leží v malebném prostředí nad soutokem řek Vltavy a Lužnice. Byl vybudován pro město Týn nad Vltavou jako nový městský hřbitov v souvislosti s výstavbou JE Temelín (předpokládalo se zvýšení počtu obyvatel ve městě).

Ukázalo se však, že areál není jako hřbitov potřebný a areál pronajalo město nově vzniklému občanskému sdružení Stanice „Pomoc přírodě”.

Ta v prostorách zřídila kancelář, klubovnu a zázemí pro péči o živočichy (ošetřovnu, přípravnu, dílnu apod.)

lide.JPG       

Hlavním projektem Stanice je zakládání naučného arboreta. Nyní je v areálu shromážděno přes 150 taxonů dřevin. Ve speciální sbírce rodu Pinus – borovice, je shromážděno 29 druhů, pěstovatelných v našich podmínkách (ve spolupráci s Arboretem Sofronka Plzeň - pracoviště Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti Praha Strnady). Vrbovna obsahuje 13 druhů vrb. Založena byla expozice o přirozených lesních společenstvech jižních Čech, v rámci které vzniklo 14 ukázkových ploch. Expozice léčivých rostlin obsahuje 17 druhů. V areálu byla shromážděna kompletní sbírka hornin jihočeského regionu.

stanice_3_1.jpg

Stanice provozuje záchrannou službu pro poraněné živočichy z volné přírody.


Lidé

Bc. Jaroslav Šíma

Stanice "Pomoc přírodě"
pomocprirode@seznam.cz


Design by Attavena (2006)