Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Co je Zdravá krajina

Koho se projekt týká?

Projekt Zdravá krajina potenciálně oslovuje všechny, kteří nějakým způsobem ovlivňují krajinu a životní prostředí. Těžiště aktivit je zaměřeno na zemědělce jakožto na skupinu s intenzivním, velkoplošným a každodenním vlivem na krajinu. Vedle toho pracuje s potenciálem a problémy dalších skupin. Část aktivit je zaměřena na děti a mládež, neboť chceme-li ovlivnit postoj lidí ke krajině, je třeba jej formovat již od dětství a učit děti vnímat a poznávat krajinu a vážit si jí jako svého domova. Mezi další cílové skupiny patří studenti ekologie a zemědělství, úředníci státní správy, akademičtí pracovníci a další.

Jaký je cíl projektu a jakými aktivitami jej naplňujeme?

Dlouhodobým cílem projektu je vybudovat a rozvíjet síť poradenských středisek se zaměřením na podporu šetrného hospodaření v krajině. Tato síť poskytuje kvalifikované poradenství a osvětu mezi všemi cílovými skupinami.

koza žere strom

Klíčovými aktivitami jsou průzkum potřeb zemědělců a navazující poradenství. Tím chceme poznat problémy, jakým zemědělci čelí, a pomoci jim je řešit. Těžiště poradenství spočívá v osobních návštěvách na klientově farmě (tzv. mobilní poradenství). To umožňuje poznat detailně specifické podmínky na farmě a řešit tak problémy individuálně a důsledně.

Dále se věnujeme žákům a studentům, pro které pořádáme exkurze a praxe na farmách, aby měli možnost seznámit se zblízka s problematikou šetrného hospodaření. Pro nejmenší (žáci základních a mateřských škol) jsou připraveny výukové programy na Stanici "Pomoc přírodě", při kterých se naučí vnímat krajinu, ve které žijí a seznámí se s jejími složkami a vzájemnými vztahy mezi nimi.

Čím může být projekt zajímavý pro

Zemědělce

Žáky mateřských a základních škol

Středoškolské a vysokoškolské studenty

Úřady a instituce státní správy

Kde a kdy projekt probíhá?

Projekt probíhá od února 2006 do února 2008 ve dvou územích v západních a jižních Čechách. Na území Plzeňského kraje se jedná o Domažlicko a část Tachovska, na území Jihočeského kraje pak o region vymezený působností obcí s rozšířenou působností Týn nad Vltavou, České Budějovice a Trhové Sviny (tj. okres České Budějovice). Předpokládáme, že činnost sítě Zdravá krajina bude obdobným způsobem pokračovat i po roce 2008.

krajina

Kdo je realizátorem projektu a z čeho je projekt financován?

Hlavním realizátorem a koordinátorem projektu je nevládní nezisková organizace DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie z Českých Budějovic spolupracující s pěti partnery – ZO ČSOP Libosváry, Stanice "Pomoc přírodě", CEGV Cassiopeia, Novohradská občanská společnost a město Týn nad Vltavou.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a prostředky státního rozpočtu České Republiky. Je součástí grantového schématu MŽP 'Síť environmentálních informačních a poradenských center'.

Koho a jak kontaktovat v případě zájmu?

S dotazy či připomínkami neváhejte kontaktovat projektový tým nebo napište přímo konkrétnímu pracovníkovi.


Design by Attavena (2006)