Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Praxe na farmách s brigádou a doprovodným programem

Připravujeme prakticky zaměřené týdenní pobyty, jejichž smyslem je poznat „na vlastní kůži“ život zemědělce a zároveň lépe porozumět vlivům hospodaření na přírodu a krajinu. Praxe jsou určeny pro studenty SŠ a VŠ, zejména zemědělských a přírodovědných oborů, pro pracovníky a dobrovolníky environmentálně zaměřených NNO a pro odborné zaměstnance projektu.

skot_1.jpg

Během praxí na farmě získají účastníci reálný pohled na chod farmy, poznají běžnou administrativu, vyzkouší si práci se zvířaty a tradiční zemědělské práce s koňským potahem. Kromě toho budou mít dostatečný prostor pro podrobné zmapování farmy, návrh a vytvoření plánu péče o farmu. Praxe bude doplněna krátkými exkurzemi na okolní farmy.

skot_2.jpg

Pastevecké praxe ukáží účastníkům jeden ze šetrných způsobů údržby travních porostů. Sami si vyzkouší pasení stádečka koz a ovcí, popř. skotu a drobné opravy ohrad. Pro lepší poznání zvířat a jejich zvyklostí budou pastevci ubytováni v týpí přímo v pasené lokalitě. Součástí praxí je také doprovodný vzdělávací program zaměřený na přírodu a historii regionu, vliv pastvy na rostlinná společenstva atd.

Pokud máte chuť si pasteveckou praxi vyzkoušet, stáhněte si Informace pro pastevce (PDF, 120 kB nebo DOC, 887 kB) a Dotazník. Vyplněný Dotazník zašlete na e-mail: csop.libosvary@seznam.cz.

Nenašli jste, co jste hledali? Neváhejte napsat dotaz prostřednictvím rubriky "Ptejte se nás...". Nejen, že získáte odpověti na Vaše dotazy, ale zpracované odpovědi rozšíří tuto poradnu o další položky. Děkujeme za každý dotaz.

 


Design by Attavena (2006)