Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Exkurze na farmy

CEGV Cassiopeia v rámci projektu připravuje, organizuje a uskutečňuje terénní exkurze na vybrané farmy v jižních Čechách. Exkurze jsou určeny pro studenty středních škol, vysokých škol, pracovníky nevládních neziskových organizací i pro zájemce z širší veřejnosti.

Exkurze jsou zaměřeny na poznání vlivu zemědělských činností na přírodu a krajinu, příklady šetrného a nešetrného hospodaření v krajině, praktické ukázky fungování vybraných farem, problémy současných zemědělců. Přednostně navštěvujeme ekologické farmy s cílem seznámit účastníky s ekologickým zemědělstvím a biopotravinami. Prostřednictvím exkurzí informujeme studenty a veřejnost o principech a praxi ekozemědělství, o jeho výhodách pro zdraví krajiny a obyvatel. Z dalších farem vybíráme zejména ty, které rozvíjí nějakou zajímavou, inspirativní činnost ve vztahu k okolní krajině. Součástí některých exkurzí je ochutnávka místních produktů.

V roce 2006 jsme uspořádali čtyři celodenní exkurze na farmy v oblasti Novohradského podhůří a Šumavy. Těchto exkurzí se zúčastnilo cca 150 studentů Střední školy veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (obor přírodopis - chemie a učitelství pro 1. stupeň ZŠ). Celodenní exkurze (6-8 hodin) umožňuje absolvovat program na dvou farmách. Navštívili jsme farmy zaměřené na pastevní chov zvířat i na pěstování zeleniny, prohlédli jsme si ukázky "nadstandardní" péče o krajinu vedoucí k její revitalizaci ekologické i estetické. Exkurze zaujaly některé zúčastněné pedagogické pracovníky a motivovaly je k úvahám o dalším rozvíjení ekologické výchovy. V tomto roce chystáme nejméně 6 celodenních exkurzí, při nichž využijeme již "osvědčených" tras a přidáme nové. Exkurze budou probíhat od dubna do září, maximální počet účastníků je 45.   

Anotace k nejzajímavějším návštěvám farem v roce 2006

Nenašli jste, co jste hledali? Neváhejte napsat dotaz prostřednictvím rubriky "Ptejte se nás...". Nejen, že získáte odpověti na Vaše dotazy, ale zpracované odpovědi rozšíří tuto poradnu o další položky. Děkujeme za každý dotaz.


Design by Attavena (2006)