Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

ČSOP Libosváry

Libosváry 19, 346 01 Horšovský Týn
e-mail: csop.libosvary@seznam.cz
číslo účtu: 1013036736/5500 Raiffeisen bank a.s.
kontaktní osoba: František Groessl,
telefon: 603 760 873
www.csoplibosvary.ecn.cz

22/07. základní organizace Českého svazu ochránců přírody Libosváry je složkou největšího nevládního neziskového občanského sdružení v České republice, které se věnuje ochraně přírody a krajiny. Základní organizace byla založena v roce 1984,  má 21 dospělých členů a 24 členů registrovaných v oddílu Mladých ochránců přírody Kdovíci.

Aktivity:

Kosení květnatých luk – údržba posledních pestrých lučních společenstev na Domažlicku 

Údržba biologicky významných území – likvidace náletových dřevin a extenzivní pastva

Kuňka Anička – mapování obojživelníků na okrese Domažlice

Projekt Accipiter – vývoj a výroba plašidel, která mají odradit jestřába lesního od útoků na domácí holuby a drůbež

Experiment Mínotauros – jedna z možností zachování primitivních plemen domácích zvířat v současné době  

krava_1.jpg   

Budky – výroba a vyvěšování budek pro pěvce, sovy a poštolky

Značení MCHÚ – obnova cedulí a pruhového značení maloplošných chráněných území

Ekocentrum Taurus -  nabízí všem vzdělávacím zařízením v regionu (okres Domažlice, část Tachovska, Klatovska a jižního Plzeňska) množství výukových programů o přírodě a životním prostředí. Pro širokou veřejnost pořádá besedy, přednášky a výstavy o světě kolem  nás.

Kdovíci – kroužek Mladých ochránců přírody se základnou v ZŠ Hostouň

Fair Trade – propagace myšlenky Spravedlivého obchodu, prodej „férových“ produktů a osvěta o situaci ve Třetím světě 

Problematika zemědělství – alternativy k průmyslovému zemědělství, venkov jako místo pro život

ČSOP Libosváry spolupracuje se všemi úrovněmi státní správy, místními obecními úřady a NNO z celé ČR.


Lidé


Design by Attavena (2006)