Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Služby pro veřejnost

Část aktivit Zdravé krajiny je zaměřena na děti a mládež, neboť chceme-li ovlivnit postoj lidí ke krajině, je třeba jej formovat již od dětství. Proto se věnujeme žákům a studentům, pro které pořádáme exkurze a praxe na farmách, aby měli možnost seznámit se zblízka s problematikou šetrného hospodaření. Pro nejmenší jsou připraveny výukové programy na Stanici "Pomoc přírodě", při kterých se naučí vnímat krajinu kolem sebe.


Design by Attavena (2006)