Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Mobilní poradenství

Pro Českobudějovicko, Vltavotýnsko a Trhosvinecko zajišťuje mobilní poradenství DAPHNE ČR, na Domažlicku je to ČSOP Libosváry.

Samotnému poradenství obvykle předchází předem domluvená návštěva u Vás na farmě, kde s Vámi pohovoříme o Vaší situaci, prodiskutujeme Vaše problémy a představy. Následně se s Vámi dohodneme na vypracování konkrétních témat, které provede příslušný specialista z týmu. Předání výsledků probíhá také přímo na farmě. Součástí předání jsou vedle výkladu i tištěné informační materiály.

Co nabízíme:


Design by Attavena (2006)