Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Propagace Vaší farmy

Pro propagaci Vaší farmy Vám nabízíme námi pořádané exkurze na farmy a pastevecké praxe.

Exkurze

Exkurze na farmy zajišťuje CEGV Cassiopeia. Exkurze jsou zaměřeny na poznání vlivu zemědělských činností na přírodu a krajinu, příklady šetrného a nešetrného hospodaření v krajině, praktické ukázky fungování vybraných farem, problémy současných zemědělců.

Pastevecké praxe

Organizaci a vedení pasteveckých praxí zajišťuje ČSOP Libosváry. Praxe jsou určeny pro studenty SŠ a VŠ, zejména zemědělských a přírodovědných oborů, pro pracovníky a dobrovolníky environmentálně zaměřených NNO a pro odborné zaměstnance projektu. Připravujeme prakticky zaměřené týdenní pobyty, jejichž smyslem je poznat „na vlastní kůži“ život zemědělce a zároveň lépe porozumět vlivům hospodaření na přírodu a krajinu.

Potřebujete více informací? Ptejte se nás...


Design by Attavena (2006)