Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Návštěva ekofarmy ing. Petra Dostálka a obecně prospěšné společnosti Gengel, Veselka u Trhových Svinů

Cíl: Poskytnout účastníkům informace o ekologickém zemědělství, jeho principech, významu a produktech. Ukázat příklad certifikované ekologické farmy zaměřené na pěstování zeleniny. Seznámit účastníky s ojedinělým projektem pěstování starých a krajových odrůd zemědělských plodin, systémem šíření semen mezi drobné pěstitele a významem uchování tohoto genofondu.

Doba trvání: asi 1 hodina

Témata: ekologické zemědělství, biopotraviny, pěstování biozeleniny, ochrana genofondu kulturních rostlin

Popis exkurze

Program začíná krátkou přednáškou ing. Dostálka o ekologickém zemědělství. Účastníci se dozví o jeho principech, praktických zásadách, odlišnostech od konvenčního zemědělství, o produktech EZ  (biopotravinách), jejich značení a prodeji v ČR. Následuje prohlídka polí s ekologicky pěstovanou zeleninou. Ve druhé části se účastníci seznamují s dříve pěstovanými druhy a odrůdami zemědělských plodin včetně odrůd krajových. Jejich zachováním a šířením se zabývá Gengel, o.p.s. Účastníci se dozví o vlastnostech a významu těchto plodin, některé mohou ochutnat.

Veselka_02.jpg   
Design by Attavena (2006)