Zemědělství

Biodiverzita

Ochrana vod

Natura 2000

Osvěta

Novinky:

 

 

Vyhlašujeme výzvy pro podání nabídek na zakázky

1) s předmětem " Stavební práce při výstavbě drobných hospodářských objektů ve Sklenářovicích: ustájení pro 10 ks ovcí a 2 menší seníky". Zadávací dokumentace je ke stažení na stránkách zadavatele: http://daphne.cz/ftp/VZ2015-01.zip

2) s předmětem "Stavební práce při výstavbě ohrazení pastevního areálu ve Sklenářovicích". Zadávací dokumentace je ke stažení na stránkách zadavatele: http://daphne.cz/ftp/VZ2015-02.zip

Nabídka spolupráce pro:

Farmáře

Ochranu přírody

Vědu a výzkum

služby:

Přírodní prvky farmy
Plán šetrného hospodaření (PSH)
Dotační poradenstvíprojekty:

Poradenské centrum
PSH v NP Šumava a KRNAP

služby:

Botanické průzkumy
Zoologické průzkumy
Biolologická hodnocení
Dotační management
Plány péče

projekty:

Rašeliniště Krušné hory
Managementové centrum
Kobylka zavalitá

služby:

Aplikovaný výzkum

projekty:

Vojenské prostory
Management pstruhových vod
Šíření invazních rostlin
Zatravňování