Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Mgr. Jiří Koptík

koordinátor projektu

Husova 45, 370 05 České Budějovice

Zabývám se řízením projektu zejména po stránce vykazování aktivit (zpracovávání monitorovacích zpráv, vedení dokumentace apod.) a po stránce finanční. Koordinuji rovněž publikační činnost a prezentaci projektu.

Z odborných aktivit se zabývám především biologickým průzkumem pozemků a aplikací zásad šetrného hospodaření.


Design by Attavena (2006)