Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Mgr. Libuše Desetová

odborný pracovník v oblastech ekologie a životního prostředí

Husova 45, 370 05 České Budějovice

Zabývám se průzkumem potřeb mezi zemědělci, poradenstvím v oblasti hospodaření (zelená nafta, faremní plánování), mám na starosti tvorbu odborných a informačních materiálů pro zemědělce a veřejnost. Dále mě zajímá osvětová činnost týkající se ochrany životního prostředí. Věnuji se fundraisingu.


Design by Attavena (2006)