Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Ing. Milan Kouřil

regionální poradce pro oblasti Vltavotýnska, Novohradska a Trhovosvinenska

Husova 45, 370 05 České Budějovice

Pracuji jako koordinátor osvětové a informační činnosti v terénu a regionální poradce pro oblasti Vltavotýnska, Novohradska a Trhovosvinenska. Zabývám se průzkumem potřeb mezi zemědělci, poradenstvím v oblasti změn v hospodaření (faremní plánování), diverzifikací zemědělských a nezemědělských činností (bioplyn, energetické dřeviny, místní produkce, kořenové čistírny aj.). Podílím se také na tvorbě informačních materiálů pro zemědělce a veřejnost a s kolegy pro Vás připravuji semináře a vzdělávací programy.

Od června 2007 jsem akreditovaný zemědělský poradce v oboru Ochrana přírody a krajiny (číslo 91/2007, registrováno pod MZe), takže Vám teď mohu poradit a pomoci ještě lépe.


Design by Attavena (2006)