Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Úvodní setkání partnerských organizací

02.02.06

Seznámili jsme se s průběhem výběrového řízení "Síť středisek EVVO" spravovaného Ministerstvem životního prostředí v rámci priority 4.2. "Specifické vzdělávání" Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ). Blíže viz www.esfcr.cz

Naše aktivity - vzdělávání, poradenství, osvětu budeme soustřeďovat jak na zemědělce, tak na veřejnost, školy, další neziskové organizace v jižních (oblast Českobudějovicka, Vltavotýnska a Trhovosvinenska) a západních Čechách (Domažlicko). Chceme propojit jejich aktivity, předávat zkušenosti jednotlivých zemědělců dál, ukázat veřejnosti vše, co zemědělci pro krajinu dělají. Každý partner sítě se ostatním představil a charakterizoval, s čím může pomoci a na co se soustřeďuje. Vhodným skloubením činností dosáhneme toho, že o nás bude vědět víc lidí, naše informace budou přesnější a cílenější.


Design by Attavena (2006)