Provedení zoologických průzkumů (ptáci, plazi, obojživelníci, ryby, hmyz)

DAPHNE ČR provádí zoologické průzkumy využitelné pro různé účely. Naši experti se specializují zejména na ptáky, obojživelníky, kruhoústé, ryby a vybrané řády hmyzu (především orthopteroidní hmyz), jsme však schopni pokrýt všechny taxony vyskytující se v České republice a okolních středoevropských státech. Pro tyto účely spolupracujeme s řadou externích spolupracovníků - specialistů na jednotlivé skupiny. Disponujeme rozsáhlým materiálním a technickým vybavením pro nejrůznější typy zoologických průzkumů. Věnujeme se průzkumům sloužícím jako podklady pro biologická hodnocení a další typy hodnotících dokumentů, zvláště se však zaměřujeme na průzkumy konkrétních taxonomických skupin (mapování a monitoring) a inventarizační průzkumy konkrétních lokalit.

Co nabízíme

  • profesionální a odpovědný přístup, rozsáhlý tým specialistů, široký záběr a dokonalou znalost problematiky
  • poradenství při zacílení zoologického průzkumu podle typu očekávaných přínosů
  • provedení zoologických průzkumů od úzce zaměřených po komplexní podle vašich potřeb

Přednostně se zaměřujeme na

  • inventarizační průzkumy pro účely plánů péče o zvláště chráněná území
  • dlouhodobý monitoring vybraných druhů
  • entomologické průzkumy
  • ornitologické průzkumy
  • průzkumy ichtyofauny malých vodních toků
  • zoologické průzkumy jako podklad pro biologická hodnocení