Mapování rozšíření kobylky zavalité (Polysarcus denticauda) na Jičínsku

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
  • Projekt byl ukončen

Výstupy projektu