DAPHNE - Institut aplikované ekologie je organizace, která působí dlouhodobě v oblasti ochrany přírody a nabízí profesionální a odpovědný přístup, rozsáhlý tým specialistů, široký záběr a dokonalou znalost problematiky - od botaniky a zoologie přes aplikovanou ekologii, statistiku až po zemědělství.

Posláním DAPHNE - Institutu aplikované ekologie je přispívat k ochraně přírody a k šetrnému hospodaření v krajině prováděním odborného výzkumu, osvěty a poradenství v oblasti ekologie a zemědělství.

Právní forma: spolek
(Občanský zákoník, § 214 a následující )

Statutární zástupce

Mgr. Záboj Hrázský - ředitel

Rada sdružení

Ing. Jan Hájek, Phd.
Mgr. Zuzana Veverková

Historie organizace

Mateřská organizace, DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, se sídlem v Bratislavě, zahájila činnost roku 1993. V roce 2004 členové slovenské organizace spoluzaložili s I. Jongeierovou, K. Prachem, B.Fišerem a se studenty Biologické fakulty DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, který působil až do roku 2013, kdy došlo k jeho rozdělení a DAPHNE - Institut alikované ekologie, z. s. vznikl jako jeho právní nástuce k 1. 3. 2014.

Zprávy o činnosti


DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie (IČ 26648881) se 1. 3. 2014 rozdělil při současném založení tří nových právnických osob. Tento spolek zanikl rozhodnutím valné hromady podle článku XI stanov v souladu s § 168 občanského zákoníku. Po zrušení právnické osoby není vyžadována její likvidace, protože celé její jmění nabývají její právní nástupci (§ 169 občanského zákoníku). Nástupnickými spolky jsou:

DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z.s.
č. p. 71, 538 36 Žumberk

Juniperia, z.s.
Senovážné náměstí 1736, 370 01 České Budějovice, www.juniperia.cz

Beleco, z.s.
Slezská 125, 130 00 Praha 3, www.beleco.cz

Všechny nástupnické spolky jsou nositeli kompletní finanční a odborné historie zanikajícího spolku od jeho založení do rozhodného dne. Rozdělení jmění, pohledávek a závazků je uvedeno v přílohách projektu rozdělení.

Vyvěšeno: 20. 12. 2013, poslední aktualizace projektu rozdělení proběhla 6. 2. 2014