Zemanová et al. 2008. Rešerše zahraničních strategických dokumentů, které mají vztah k problematice invazních rostlin.

Zemanová, M., Hrázský, Z. & Střelec, M., 2008. Rešerše zahraničních strategických dokumentů, které mají vztah k problematice invazních rostlin. Elektronický dokument, depon in DAPHNE ČR.

Rešerše zahraničních strategií managementu rostlinných invazí byla zpracována pracovníky DAPHNE ČR - Institutu aplikované ekologie v rámci výzkumného projektu SP II 2d1/37/07 „Dynamika šíření invazních druhů rostlin v ČR za různých scénářů globální klimatické změny"

Tento dokument by měl sloužit jako podklad při přípravě „Strategie České republiky pro invazní druhy rostlin a živočichů". Cílem bylo přehledně zpracovat strategické dokumenty, které se zabývají problematikou invazních nepůvodních druhů, především pak rostlin, a získat z nich informace, jakým způsobem je problematika řešena v Evropské unii, v České republice i v jiných státech.

Rešerše je členěna do kapitol podle působnosti dokumentů na globální úroveň, evropskou (EU) úroveň a národní úroveň (Česká republika a Polsko, Anglie, Švýcarsko a Německo). Každá kapitola obsahuje přehled institucí, které se problematikou invazních druhů zabývají, na úrovni subkapitol druhého řádu jsou pak rozebrány jednotlivé strategické dokumenty týkající se daného tématu.

K dispozici je i interaktivní elektronická verze na CD s propojením na kopie rešeržovaných dokumentů.