Střelec, M., Brych, P. & Hrázský, Z. 2008. Samovolné obohacování luk založených na orné půdě.

Střelec, M., Brych, P. & Hrázský, Z. 2008. Samovolné obohacování luk založených na orné půdě. In: Jongepierová, I. [ed.] 2008 Louky Bílých Karpat. ČSOP Bílé Karpaty