Sledování vlivu managementu na druhové složení travinných společenstev

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu: