Ekozóna v zátoce Vřesná

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
Ekozóna je plocha, kde jsou podpořeny přirozené funkce přírodního prostředí, klidně i v lidmi vytvořeném ekosystému. Příkladem můžou být vodní nádrže, jejichž fungování má mnoho specifik a je potřeba je nějakým způsobem kompenzovat pro domácí druhy organismů. Jedním z těchto faktorů je velké kolísání hladiny vody, která se například na Lipně mění až o 4 m za rok. A na to nejsou naše druhy vodních organismů zvyklé. V dolní části Lipna díky tomu téměř nejsou vyvinuté litorální porosty, které jsou naprosto zásadní pro život ve vodě. Jedinou výjimkou je zátoka Vřesná u Frymburku, a tak se tam stahují ryby i vodní ptáci z širokého a rozmnožují se tam. Ovšem v případě poklesu vodní hladiny jsou jejich snůšky ohroženy vyschnutím či zvýšenou predací.

Proto se DAPHNE ČR ve spolupráci s městysem Frymburk a mnoha frymburskými organizacemi a obyvateli rozhodli vytvořit ve Vřesné ekozónu. Budou zde vytvořeny úkrytové možnosti pro ryby, hnízda pro candáty, ptačí ostrůvek, tůně pro obojživelníky a to vše v místech, kde je celoročně voda, takže zvířata nebudou ohrožena kolísáním hladiny. Bude zde i vytvořena naučná stezka, která přiblíží jak ekologii, tak historii nádrže. Doufáme, že se nám takto podaří podpořit jak početnost druhů v nádrži, tak měkký turismus v oblasti Lipenska.

Bližší informace se dočtete zde.


Děkujeme Nadaci Via a ČSOB, že nám umožňují tento projekt uskutečnit.