Příležitost pro farmáře - podnikání s ochranou přírody

DAPHNE ČR, Správa KRNAP a MŽP hledají zájemce o spolupráci při podpoře krkonošských luk, konkrétně zpracovatele sena, briket a provozovatele pastevního areálu v projektu LIFE CORCONTICA. Naším cílem je pravidelné kosení luk na seno a odbyt získané biomasy formou palivových briket. DAPHNE ČR v projektu LIFE CORCONTICA poskytne jednomu nebo více vybraným uchazečům z řad podnikajících subjektů stroje a vybavení v hodnotě více než 7 mil. Kč pro podnikání na území EVL Krkonoše výměnou za dlouhodobou péči o pozemky s výskytem evropsky významných typů luk. Svěřené vybavení může být v objemu až dvou třetin provozní kapacity využito pro práci mimo projektové plochy. Podmínkou účasti je návrh takového podnikatelského záměru, který zajistí dostatek prostředků pro obnovu svěřené techniky po skončení její životnosti. Podrobné podmínky soutěže záměrů i provozních smluv naleznete ke stažení (po Vaší registraci) v soutěžní dokumentaci zveřejněné na profilu zadavatele DAPHNE ČR:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDAPHNECR

nebo je možné vyžádat jejich poskytnutí na emailové adrese lucie.hofmanova@daphne.cz