Zhodnocení diverzity v minulosti zatravněných pozemků

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Projekt VaV–SM/6/2/04:

Návrh na používání regionálních směsí pro obnovu květnatých luk ve vybraných územích České republiky

Cíle projektu:

1. na základě fytogeografického a fytocenologického rozboru území ČR vymezit oblasti pro používání jednotlivých regionálních směsí pro obnovu květnatých luk v České republice
2. navrhnout cílové druhy pro jednotlivé vybrané oblasti a vegetační typy pro použití v regionálních směsích
3. zhodnotit biodiverzitu v minulosti zatravněných pozemků klasickými komerčními směsmi na území ČR
4. zjistit biologicko-pěstitelské vlastnosti základních lučních druhů
5. metodika získání osiva, míchání směsí a zatravňování
6. ekonomické zhodnocení používání regionálních směsí, návrh dotačních titulů, případně legislativních změn

Úkolem DAPHNE ČR je třetí bod: porovnat druhové složení pozemků zatravněných komerčními a regionálními směsmi se skladbou zachovaných lučních porostů ve čtrnácti oblastech České republiky. Znamená to především zjistit, které druhy se uchycují z vysévaných směsí a které jsou schopny se na plochy šířit samovolně z okolí. Na základě toho (a výsledků semenářské části projektu) pak navrhneme druhy vhodné do regionálních směsí pro jednotlivé oblasti.

Vybrané oblasti: Bílé Karpaty, České středohoří, Český ráj, Hornomoravský úval, Krkonoše, Krušné hory, Křivoklátsko, Moravský kras, Podblanicko, Poodří, Pošumaví, Střední Polabí, Třeboňsko a Českobudějovicko, Žďárské vrchy.

Řešitelský tým:

vedoucí projektu: RNDr. Ivana Jongepierová, ZO ČSOP 58/06 Bílé Karpaty

Botanická část:

Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky: Mgr. Ilona Knollová, doc. RNDr. Milan Chytrý, PhD., Mgr. Lubomír Tichý, PhD., Ing. Jiří Danihelka, PhD., Mgr. Ondřej Hájek

DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, České Budějovice: Mgr. Martina Filipová, Mgr. Petra Konvalinková, Bc. Záboj Hrázský, Mgr. Martin Střelec

Botanický ústav AV Průhonice, RNDr. František Krahulec, CSc., RNDr. Denisa Blažková, CSc.

Zemědělská část:
Ing. Hana Poková, ZO ČSOP 58/06 Bílé Karpaty

Výzkumná stanice travinářská Zubří: Ing. Pavel Šrámek, Ing. Magdaléna Ševčíková


Pro získání vhledu do problematiky a informace o pozadí projektu doporučujeme navštívit stránku ČSOP Bílé Karpaty.