Zajištění managementu v EVL Anenské údolí: obnova pastviny + pastva

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
V evropsky významné lokalitě Anenské údolí bylo v části Štěpánovské stráně pronajato cca 2,5 ha pozemků na stráních s vegetací suchých trávníků a za finančního přispění Pardubického kraje obnoveno extenzivní využití těchto pozemků. V roce 2008 byla dvakrát přepasena část pozemků (1,5 ha) s využitím mobilních ohradníků a připraveno ohrazení pastvin trvalým oplocením. Od roku 2009 bude probíhat pastvap na celé pronajaté ploše ve spolupráci s místním hospodářem. Cílem je předat lokalitu do jeho péče, jakmile bude dostatečně ověřena její kvalita.
Na lokalitě je prováděno sledování vývoje porostů a botanická inventarizace.