• Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Mapa lokalit v péči DAPHNE a Registr lokalit DAPHNE

Seznam lokalit evidovaných nevládními organizacemi v Pardubickém kraji (velmi pracovní přehled pro komunikaci mezi NNO).

Pokud Vás některá lokalita zaujme, máte ji blízko nebo máte zájem si jen přivydělat, ozvěte se nám s vybranou lokalitou a určitě se domluvíme na nějaké formě spolupráce (kosení, pastva či monitoring...). Zprostředkováváme finanční příspěvky z PPK a dalších krajinotvorných programů MŽP i jiných zdrojů.

Ti pozornější si jistě všimnou, že uvedené seznamy lokalit se překrývají, cílem je postupně sjednotit evidenci a doplňovat informace o jednotlivých lokalitách a mapovou aplikaci uvést v provoz s polygonovými zákresy. Pracujeme na tom, ale zároveň jsme chtěli informace zpřístupnit Vám i spolupracovníkům, děkujeme za trpělivost.

Pokud se domníváte, že můžete přispět k plnění tabulek nebo údržbě této sekce, rádi Vám zpřístupníme tabulky pro editaci. Napište si o přístup na zaboj_zavinuto_daphne.cz.