Plány šetrného hospodaření pro obce a zemědělce v NP Šumava a KRNAP

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Specifické cíle projektu jsou:

1) zvýšit informovanost cílových skupin o možnostech a cílech plánování šetrného hospodaření

2) připravit plány šetrného hospodaření pro 20 vybraných pilotních území (farem či katastrálních území) a přiblížit tím využívání tohoto nástroje potenciálním uživatelům

3) prakticky realizovat finančně přístupná opatření neinvestičního charakteru navržená v rámci vybraných 3 – 5 plánů šetrného hospodaření v PHS

4) přiblížit koncept plánování šetrného hospodaření a výsledky projektu na regionálních konferencích pracovníkům správy NP i širší odborné veřejnosti.

Výstupy projektu