Péče o lokalitu Tři bubny (okr. Chrudim)

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
V roce 2007 jsme se ujali organizace managementu v lokalitě Tři bubny na Chrudimsku. Jedná se o starý třešňový sad s opuštěnými suchými trávníky svazu Bromion erectii. Kombinací kosení a pastvy se snažíme zastavit sukcesi vegetace a zachovat tyto druhově pestré trávníky. V roce 2007 je určeno 0,9 ha k pastvě a 0,4 ha ke kosení.Ovečky na pastvu půjčil hospodář Jaroslav Bleha.

Kosení a práce při hrazení částečně sponzoruje Jan Kožíšek - práce v přírodě všeho druhu

V areálu je instalováno 10 pokusných ploch, na kterých sledujeme vliv pastvy a kosení na druhové složení. Na sledování vegetace spolupracujeme se společností CENTAUREA