Obnova biotopů v EVL Loučeňské rybníčky

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
Byl obnoven vodní režim a s ním i biotopy na něm závislé a tím se zajistily vhodné podmínky pro další existenci tří kriticky ohrožených druhů: sítina uzlíkatá (Juncus subnodulosus), tučnice česká (Pinguicula bohemica), kohátka kalíškatá (Tofieldia calyculata) a také pro zachování biotopu pěti silně ohrožených druhů: ostřice lemovaná (Carex hostiana), ostřice šupinoplodá (Carex lepidocarpa), bahničky chudokvěté (Eleocharis quinqueflora), kruštíku bahenního (Epipactis palustris) a kosatce sibiřského (Iris sibirica). Akce zahrnovala instalaci přehrážek a úpravu profilu drobných vodních toků - kanálů na přeplavovanou plošinu s tůňkami.

Další opatření DAPHNE ČR navrhuje v následujících letech spolu s monitoringem populací. Podána byla žádost do OPŽP a čekáme na její vyhodnocení.