Natura 2000 - podklady pro biogeografický seminář

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
Biogeografický seminář je setkání zástupců Evropské komise, státní správy, nevládních organizací a nezávislých odborníků, na kterém se hodnotí dostatečnost seznamů lokalit, které jsou navrženy členským státem pro vytvoření evropské síťě chráněných území Natura 2000. V rámci našich aktivit v neformálním sdružení nevládních organizací Koalice pro Naturu 2000 jsme připravovali mapové podklady.

V mapách jsou vyznačeny: výskyt předmětu ochrany, lokality obsažené ve vládním návrhu a lokality navrhované nevládním sektorem k doplnění. V případě biotopů i ty fytogeografické okresy ČR, kde nevládní návrh doporučuje doplnit větší podíl lokalit než obsahuje stávající návrh.

Další informace: