Kritéria pro navyšování hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
  • Projekt byl ukončen