Inventarizační průzkumy pro Plzeňský kraj

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu: