Inventarizační průzkum EVL Maňovický rybník (okres Plzeň-jih)

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Motivem zřízení EVL Maňovický rybník je zachovalé společenstvo obnažených rybničních den s bohatým výskytem puchýřky útlé (Coleanthus subtilis), druhu z Přílohy II. Směrnice o stanovištích. V rybníce se dále vyskytuje silně ohrožený plavín štítnatý (Nymphoides peltata), jehož populace v současné době úspěšně regeneruje po nepříznivém managementovém zásahu v minulých letech.

Závěrečná zpráva ke stažení (pdf, 1,6 MB)