Dynamika šíření invazních druhů rostlin v ČR ... VaV SPII2d1-37-07

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Dynamika šíření invazních druhů rostlin v ČR za různých scénářů globální klimatické změny.

Predikční modely, zhodnocení ohrožení předmětů ochrany, identifikace míst včasných zásahů a návrh strategie managementu invazí nepůvodních druhů rostlin.

Cíle projektu

  • zhodnotit predikční systémy a vybrat vhodné pro podmínky ČR

  • vytvořit variantní mapy potenciálního rozšíření invazních druhů pro jednotlivé scénáře globální klimatické změny

  • vytvořit mapy míst zájmu (místa ohrožení biodiversity, místa vhodná pro monitoring, místa vhodná pro včasný zásah do průběhu invaze)

  • zhodnotit možné ekonomické zatížení vlivem šíření nepůvodních druhů

  • formulovat návrh strategie managementu rostlinných invazí