Communem Reddere - příklady spolupráce farmářů a nevládních organizací v Anglii a na Slovensku

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

V rámci projektu jsme navštívili naše zahraniční partnery:

Farm & Wildlife Advisory Group – sdružení environmentálních poradců pro zemědělce v Anglii

Carpathian EcoRegion Initiative – sdružení nevládních organizací pro ekoregion Karpat se zájmem o zachování jejich druhové rozmanitosti

Prostřednictvím 2 seminářů pro veřejnost, 2 workshopů pro zaměstnance a publikace budeme prezentovat, co jsme se naučili.

ke stažení jsou zatím dvě krátké zprávy ze studijních cest za partnerem CERI a FWAG

Zde si můžete stáhnout pozvánku na seminář pro státní správu a samosprávu konaný 4.2.2010 v Oucmanicích a Zde pro hospodáře 5.2.2010 tamtéž.