Analýza naplňování programu činností Úmluvy o biologické rozmanitosti pro zemědělskou biodiverzitu v podmínkách České republiky

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
  • Projekt byl ukončen
Studie shrnuje naplňování naplňování programu činností Úmluvy o biologické rozmanitosti v oblasti zemědělské  biodiverzity v podmínkách České republiky. Analyzováno bylo období 2004 - 2008.