strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /data/web/virtuals/228336/virtual/www/domains/daphne.cz/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.

hledáme kolegu pro péči o krkonošské louky

Hledáme kolegu pro vedení tříčlenné pracovní skupiny při kosení horských luk ručně vedenou sekačkou. Náplň práce obsahuje i samotnou obsluhu a údržbu ručně vedených strojů při výrobě sena a koordinaci pracovníků při operaci s těmito stroji a evidenci provedených prací. Ve vrcholné sezoně potom i koordinaci a vedení brigádníků.

Podrobnosti na odkazu http://daphne.cz/sites/daphne.cz/files/uploads/VR170206.pdf

, 6. 2. 2017

hledáme nové zaměstnance

DAPHNE rozšiřuje tým o dvě stálé pozice:

1) správce přírodních lokalit na Chrudimsku:

Úkolem správce je shromažďovat praktické informace o vybraných lokalitách (popis přírodních hodnot, analýza vlastnických a uživatelských vztahů, aktuální stav). Spolupracovat při návrhu praktických opatření v ochraně přírody. Provádět realizaci opatření a koordinovat další pracovníky při realizaci opatření. Vyhodnocovat dopady opatření a sledovat vývoj lokalit. Náplň práce může obsahovat i péči o stádo ovcí a koz. Podrobnosti naleznete na http://daphne.cz/ftp/VRChrudim.doc

2) správce přírodních lokalit v Krkonoších

Úkolem správce je shromažďovat praktické informace o vybraných lokalitách (popis přírodních hodnot, analýza vlastnických a uživatelských vztahů, aktuální stav). Spolupracovat při návrhu praktických opatření v ochraně přírody. Provádět realizaci opatření a koordinovat další pracovníky při realizaci opatření. Vyhodnocovat dopady opatření a sledovat vývoj lokalit. Náplň práce obsahuje i obsluhu ručně vedených strojů při výrobě sena a koordinaci pracovníků při operaci s těmito stroji (do objemu 25% úvazku) a evidenci provedených prací. Podrobnosti naleznete na http://daphne.cz/ftp/VRKrkonose.doc

, 27. 4. 2016

Dodávka 2 ks čtyřkolek - opakování veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentaci pro druhé kolo veřejné zakázky malého rozsahu je možné nalézt na této stránce, někdy je třeba vyjádřit servru důvěru dalším proklikem: https://ezak.mzp.cz/contract_display_4572.html

Prosím sledujte stránku po dobu lhůty pro podání nabídek aby Vám neunikli případně změny.

, 31. 3. 2016

Dodávka zemědělské techniky - opakování veřejné zakázky malého rozsahu

Zadávací dokumentaci pro druhé kolo veřejné zakázky malého rozsahu je možné nalést na této stránce, někdy je třeba vyjádřit servru důvěru dalším proklikem: https://ezak.mzp.cz/contract_display_4503.html

Prosím sledujte stránku po dobu lhůty pro podání nabídek aby Vám neunikli případně změny.

, 31. 3. 2016

Výběrové řízení stavební práce

Vyhlašujeme výzvy na podání nabídek na zakázky
Drobné hospodářské stavby II. Termín podání nabídek je 15.3.2016.

, 4. 3. 2016

výběrové řízení stavební práce

Vyhlašujeme výzvy pro podání nabídek na zakázky

1) s předmětem " Stavební práce při výstavbě drobných hospodářských objektů ve Sklenářovicích: ustájení pro 10 ks ovcí a 2 menší seníky". Zadávací dokumentace je ke stažení na stránkách zadavatele: http://daphne.cz/ftp/VZ2015-01.zip

2) s předmětem "Stavební práce při výstavbě ohrazení pastevního areálu ve Sklenářovicích". Zadávací dokumentace je ke stažení na stránkách zadavatele: http://daphne.cz/ftp/VZ2015-02.zip

, 31. 8. 2015

Příležitost pro farmáře - podnikání s ochranou přírody

DAPHNE ČR, Správa KRNAP a MŽP hledají zájemce o spolupráci při podpoře krkonošských luk, konkrétně zpracovatele sena, briket a provozovatele pastevního areálu v projektu LIFE CORCONTICA. Naším cílem je pravidelné kosení luk na seno a odbyt získané biomasy formou palivových briket. DAPHNE ČR v projektu LIFE CORCONTICA poskytne jednomu nebo více vybraným uchazečům z řad podnikajících subjektů stroje a vybavení v hodnotě více než 7 mil. Kč pro podnikání na území EVL Krkonoše výměnou za dlouhodobou péči o pozemky s výskytem evropsky významných typů luk. Svěřené vybavení může být v objemu až dvou třetin provozní kapacity využito pro práci mimo projektové plochy. Podmínkou účasti je návrh takového podnikatelského záměru, který zajistí dostatek prostředků pro obnovu svěřené techniky po skončení její životnosti. Podrobné podmínky soutěže záměrů i provozních smluv naleznete ke stažení (po Vaší registraci) v soutěžní dokumentaci zveřejněné na profilu zadavatele DAPHNE ČR:

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDAPHNECR

nebo je možné vyžádat jejich poskytnutí na emailové adrese lucie.hofmanova@daphne.cz

, 11. 2. 2014

poptávka služeb ve věci veřejných zakázek

Předmět zakázky 2013002: Návrh soutěže, smluvních titulů a provedení soutěže a výběrových řízení na dodávky v rámci záměru na provoz investičních celků v projektu LIFE CORCONTICA (LIFE11 NAT/CZ/490), předpokládaná cena 180 000 Kč, plnění v roce 2014, termín pro podání nabídek do 23. 12. 2013. Kompletní text poptávky je možné získat v systému eGORDION pod ID na profilu (P13V00017555) zadavatele DAPHNE ČR (VZ 235895) nebo vyžádat na emailu zaboj.hrazsky@daphne.cz

, 13. 12. 2013

Finanční podpora pro hospodáře v Krkonoších

Správa KRNAP stále přijímá žádosti o příspěvek na obnovu hospodaření ve vybraných lučních enklávách Krkonoš, termín pro příjem žádostí je do 15. 11. 2013, podrobnější informace naleznete zde: http://life.krnap.cz/druha-vyzva/, 8. 11. 2013

volné místo finanční vedoucí a manažer projektu

DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie hledá vhodné kandidáty na následující pozice situované částečně ve Vrchlabí:

http://daphne.cz/vyberove-rizeni-LIFE.pdf

Projektový manažer - 50% úvazku - zajišťuje chod všech projektových aktivit v úzké spolupráci s vedoucím projektu a kontaktními osobami partnerů projektu. Odpovídá za archivaci projektové dokumentace a zajišťuje přípravu podkladů pro průběžné zprávy a závěrečnou zprávu.

Finanční vedoucí - 50% úvazku. Úkolem finančního manažera je plánovat a kontrolovat finanční toky při realizaci projektu dle potřeb koordinátorů aktivit. Pravidelná komunikace s vedením všech partnerů projektu a koordinátory aktivit dle potřeb finančního řízení. Přímá spo-lupráce s auditorem projektu. Podrobněji viz popis role v příloze.

, 12. 8. 2013
Syndikovat obsah