Příprava metodických dokumentů a druhových záchranných programů

DAPHNE ČR se zabývá přípravou metodických dokumentů týkající se problematiky ochrany přírody. Máme zkušenosti se zpracováním rešerší a analýz na různá témata, jako jsou např. managementové postupy při péči o specifická území a biotopy, kategorizace vodních toků ve vztahu k potenciálu využití pro výstavbu malých vodních elektráren apod. Na poli ochrany ohrožených druhů máme dlouholeté zkušenosti s přípravou metodických postupů v problematice záchranných programů jak na národní úrovni, tak na úrovni Evropské Unie i s přípravou záchranných programů pro konkrétní druhy.

Co nabízíme

  • profesionální a odpovědný přístup
  • erudované specialisty se širokým záběrem
  • zpracování koncepčních, metodických, rešršních a analytických materiálů v problematice ochrany přírody

Přednostně se zaměřujeme na

  • zpracování rešerší a analýz týkajících s způsobu péče o stanoviště a ohrožené druhy
  • přípravu koncepčních materiálů v problematice záchranných programů ohrožených druhů (kritéria výběru vhodných adeptů pro záchranné programy, osnovy pro zpracování záchranných programů)
  • přípravu záchranných programů pro konkrétní ohrožené druhy
  • hodnocení úspěšnosti záchranných programů