Aplikovaný biologický výzkum

DAPHNE ČR provádí aplikovaný biologický výzkum nejrůznějších zaměření. Znalosti našich odborníků pokrývají široké spektrum živočišných a rostlinných skupin - od cévnatých rostlin přes bezobratlé až po savce a ptáky. Zabýváme se designem terénního sběru dat, různými přístupy k jejich statistické analýze a zhodnocením výsledků pro praktickou ochranu přírody. Naše současné projekty se zaměřují zejména na průzkum biologické rozmanitosti v různých typech ekosystémů a na hledání faktorů, které ji podmiňují. Jsme však schopni zpracovat jakýkoliv typ výzkumu z aplikované ekologie, který nevyžaduje laboratorní zázemí.

Co nabízíme

 • profesionální a odpovědný přístup
 • specialisty se širokým záběrem a výbornými znalostmi
 • úplnou realizaci výzkumů na zadané téma
 • poradenství při výběru optimálního experimentálního uspořádání sběru dat
 • analýzu dat moderními statistickými metodami
 • biologickou interpretaci získaných výsledků
 • formulaci praktických aplikací ekologických výzkumů

Přednostně se zaměřujeme na

 • vliv managementu travních ekosystémů na jejich druhové složení
 • výzkum efektivity ochranářských opatření
 • ichtyofaunu malých vodních toků
 • vliv agro-environmentálních programů na biodiverzitu
 • dopady současných změn v krajině na početnost a diverzitu rostlin a živočichů