Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Vyšla nová publikace pro zemědělce z Českého lesa


Publikováno: 14.12.07

Autor: Bc. Martina Zemanová


Pro zemědělce, kteří hospodaří na území Českého lesa a v jeho okolí, je připravena nová publikace Praktický rádce pro hospodaření v krajině Českého lesa. Brožuru vydává DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie v rámci sítě Zdravá krajina.

Brožura obsahuje 17 aktuálních témat spojených se zemědělským hospodařením. „Témata jsme zpracovali na základě požadavků zemědělců z cílové oblasti,“ říká Mgr. Zuzana Veverková, editorka publikace.

Praktický rádce pojednává například o CHKO Český les, dotacích na obhospodařování zemědělské krajiny, havarijním plánu či melioracích. Součástí publikace jsou i kontakty na příslušné úřady a organizace, či základní legislativní přehled.

Praktického rádce vypracoval kolektiv autorů DAPHNE ČR a Správy CHKO Českého lesa. Tímto počinem chce DAPHNE ČR podpořit hospodaření v Českém lese, které bude šetrné k přírodě a krajině.
Design by Attavena (2006)