Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Zdravá krajina pomáhá zemědělcům


Publikováno: 25.04.07

Autor: 
Nenalezena žádná zpráva


Neziskové organizace na jihu Čech se spojily a pod názvem Zdravá krajina vytvořily síť poradenských a vzdělávacích středisek. Jak již samotný název napovídá, jejich předmětem zájmu je krajina a péče o ní.

 „Přímý vliv na krajinu mají především zemědělci, proto jsme se zaměřili právě na ně. Nabízíme jim tzv. mobilní poradenství, které je založeno na osobních konzultacích přímo na  farmě klienta.“ říká Martin Střelec, ředitel neziskové organizace Daphne ČR, která je koordinátorem projektu.

 Výhody, které tato forma poradenství nabízí, jsou jasné. Zemědělci nemusí nikam jezdit, poradci přijedou za nimi. Druhou nespornou výhodou je osobní přístup. Během návštěvy si  prohlédnou se zemědělcem farmu a proto mohou nabídnout řešení „šité na míru“. Poradenství je navíc zdarma, protože do konce roku je financováno z ESF.

 Nejčastější otázky zemědělců neziskové organizace zpracovávají a zveřejňují na svých internetových stránkách www.zdravakrajina.cz. Zemědělci zde mohou nalézt různá zpracovaná témata týkající se hospodaření, jako je např. nitrátová směrnice, havarijní plán nebo agro-envi opatření.

 Další skupinou, na kterou se neziskové organizace zaměřily, jsou žáci a studenti základních a středních škol. Pro ně jsou určeny vzdělávací programy, exkurze na ekologické farmy a pro ty starší pastevecké praxe. Žáci a studenti zblízka poznávají, jak velký vliv má člověk na krajinu a také jakým problémům musí čelit každý zemědělec.

 Na projektu Zdravá krajina, který probíhá na území Českobudějovicka, Vltavotýnska, Trhovosvinenska a Domažlicka se podílí Daphne ČR společně s dalšími čtyřmi neziskovými organizacemi (ČSOP Libosváry, Stanice Pomoc přírodě, CEGV Cassiopeia a Novohradská občanská společnost).  Design by Attavena (2006)