Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Seminář o podpoře šetrného hospodaření pro zemědělce z Blanského lesa


Publikováno: 20.11.07

Autor: Bc. Martina Zemanová


Nejen pro zemědělce z Blanského lesa pořádá DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie společně se Správou CHKO Blanský les seminář Hospodaření v chráněném území II, který proběhne 6. prosince v Holubově, v restauraci Pod Kletí. Seminář začne v 10 hodin a měl by trvat přibližně do dvou hodin odpoledne.

 Hlavní náplní semináře bude seznámení účastníků s novými agroenvironmentálními opatřeními, představení revitalizační studie Křemžské kotliny a ochrana vzácných druhů v Blanském lese z pohledu hospodaření. Na semináři vystoupí zástupci Správy CHKO Blanský les, Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM v Praze, Zemědělského družstva Brloh a další. Jako hosté byli pozváni zástupci ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí.

Akce navazuje na seminář Hospodaření v chráněném území - smysl a využitelnost podpor šetrného hospodaření, který byl pořádán na jaře tohoto roku. Zemědělci z Blanského lesa tak mají opět příležitost získat nové informace a zároveň možnost přímo se zeptat přítomných zástupců jednotlivých úřadů na problémy, které je trápí.
Design by Attavena (2006)