Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Nová publikace přináší aktuální informace zemědělcům z jižních Čech


Publikováno: 07.08.07

Autor: Bc. Martina Zemanová


Pro zemědělce z jižních Čech je připravena nová publikace „Praktický rádce pro hospodaření šetrné k přírodě a krajině“, kterou vydává DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie.

Publikace má formu pevných desek s vloženými listy a momentálně obsahuje 11 témat o hospodaření jako např. nitrátová směrnice, Natura 2000, agroenvironmentální opatření nebo prodej ze dvora. Témata jsou rozdělena podle obsahu do čtyř kategorií - dotace, předpisy a povinnosti, šetrné hospodaření a zemědělské zlepšováky.

„Informace v zemědělství se rychle mění, proto jsme zvolili tuto formu. Každé tři měsíce budeme doplňovat publikaci o nová témata, případně aktualizovat již vydaná, “ říká Martin Střelec, ředitel DAPHNE ČR, a dodává: „ Jednotlivá témata byla vybrána na základě průzkumu mezi zemědělci, při kterém jsme zjišťovali, jakým problémům nejčastěji čelí.“

Zemědělcům se dostává do rukou publikace shrnující potřebné informace o povinnostech plynoucích ze zemědělské činnosti, principech a možnostech čerpání dotací a dalších praktických problémech každodenního zemědělského života. Součástí publikace je i seznam kontaktů na všechny úřady, organizace a osoby, které jsou v textu uvedeny.

„Praktický rádce“ vznikl v rámci sítě Zdravá krajina, která již druhým rokem nabízí zemědělcům z okresů České Budějovice a Domažlice bezplatné poradenství zaměřené na šetrné hospodaření. Díky podpoře Evropského sociálního fondu je publikace pro zemědělce z cílového území zdarma a je možno si ji objednat u DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie.


Design by Attavena (2006)