Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Uhlíkový kredit - nová dotace na pěstování energetických plodin


Poslední aktualizace: 29.5.07

Autor: Ing. Milan Kouřil


Přemýšleli jste už o změně hospodaření ? Nevyplácí se Vám již pěstovat klasické plodiny, chtěli by jste v dnešní době, kdy se zdražují všechny energie, zlepšit svoji ekonomickou bilanci ? Není Vám lhostejná ekologie a stav životního prostředí ? V tom případě je téma energetických plodin pro Vás to pravé téma.

Podporu na pěstování energetický plodin už je možné získat z národních dotací, činí pro letošek až 3000 korun na hektar. Oproti minulým letům, kdy směřovala především na plochy šťovíku, je tedy o tisíc korun na hektar vyšší. Novou dotaci na energetické plodiny může dostat také ten, kdo požádá o dotaci na založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití do letošního 30. listopadu. Od letošního roku máte při pěstování energetických plodin možnost získat novou dotaci, kterou je možné s tou předcházející spojit. Jde o takzvaný uhlíkový kredit a její podmínky upravuje nařízení vlády ze dne 11. dubna. Platit by toto nařízení mělo od 20. dubna 2007. Doposud tuto dotaci dostávali pouze zemědělci z původních členských zemí Evropské unie. Dotace, kterou plně hradí EU, má přispět ke zvýšení objemu biomasy využívané k výrobě energie.

Připomenu jen, že jako energetické se označují plodiny, které jsou určené pro výrobu elektrické a tepelné energie nebo k výrobě biopaliv či jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě. Jsou to například obilniny, olejniny, cukrová řepa, kukuřice, rychle rostoucí dřeviny, travní porosty, speciální energetické byliny.

O podporu se můžete ucházet od 20. dubna nejpozději do 15. května na Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF), a to současně se žádostí o další platby (zjednodušená přímá platba na plochu a vyrovnávací příspěvek pro méně příznivé oblasti). Zároveň musíte smlouvou doložit, že máte zajištěný odběr energetické plodiny nákupčím, popřípadě prvním zpracovatelem (obec ve Vašem okolí, větší farma, firmy aj.). Tento odběratel je – podobně jako v jiných zemích evropské patnáctky, které uhlíkový kredit uplatňují – povinen složit u fondu nejpozději v den podání žádosti jistotu, vypočtenou pro každou surovinu na základě částky 60 eur na hektar plochy, která je předmětem smlouvy. V okamžiku, kdy SZIF obdrží doklad, že dotyčná energetická plodina byla zpracována na konečné energetické produkty, jistinu vrátí. Neskládá se pouze v případě, pokud nepřesáhne 500 eur.

Minimální množství, které bude potřeba z Vaší strany dodat obchodníkovi či prvnímu zpracovateli, bude vycházet z reprezentativního výnosu. Jeho výši zveřejní SZIF do 30. června kalendářního roku, kdy byla podána žádost. Zároveň žadatel fondu předloží prohlášení o sklizni, kde uvede termín a množství sklizené energetické plodiny, seznam a výměru půdních bloků, ze kterých tuto produkci sklízel.

Vzhledem k tomu, že jde o zcela novou podporu a žadatelé i odběratelé budou muset splnit předepsané podmínky, je obtížné odhadnout zájem pěstitelů. Očekává se, že dotace bude směřovat nejméně na 50 tisíc hektarů. V blízké budoucnosti by se pro energetické účely dalo v České republice využít až 400 tisíc hektarů.

Od příštího roku budou moci o dotace na energetické plodiny žádat také zemědělci, kteří je zpracují sami na farmě. Letos tomu brání řada technických překážek. Navíc zavedení kontrolního systému by bylo nákladnější, než by byl samotný přínos z této dotace. Od roku 2008 vstoupí v účinnost novela příslušného nařízení Evropské komise, která výrazně zjednoduší systém využívání energetických plodin na farmě.

Povinnosti pěstitele najdete zde.


Kontakty:

MZe - Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel.: 222 811 478, email:info@mze.cz, www.mze.cz

SZIF - Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, tel. : 222 871 620 (po pracovní době: 222 871 556), fax 222 871 765, email : info@szif.cz, www.szif.cz

www.edotace.cz


Legislativa:Design by Attavena (2006)