Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Automaty na mléko


Poslední aktualizace: 16.3.07

Autor: Ing. Milan Kouřil


Prodej syrového mléka v Evropě

V Itálii a Nizozemí mohou spotřebitelé čepovat mléko do vlastních nádob z automatů na farmách. Prodej syrového mléka na farmách a v obchodní síti je povolen v řadě zemí, v Evropě např. v Německu, Nizozemí, Belgii, Švýcarsku, Francii, Dánsku a Švédsku. V Belgii a Norsku se někdy prodává zmrazené kobylí mléko. Farmáři prodávající syrové mléko musí splňovat mimořádně přísné zdravotní a hygienické požadavky a podrobovat se inspekcím.

Dřívější směrnice EU 1992/46 omezovala možnost prodeje syrového mléka jen na farmy. Podle nových hygienických nařízení platných od ledna 2006 mohou jednotlivé členské státy na svém území zavést ohledně syrového mléka vlastní zákazy nebo omezení. Zatím nezakázaným postupem je internetový prodej mléka.

Prodej syrového mléka v ČR

V ČR se syrové mléko podle veterinární vyhlášky č. 203/2003 Sb. může přímo konečnému spotřebiteli prodávat pouze v hospodářství, a to v malých množstvích. Musí být splněny podmínky týkající se zdravotního stavu zvířat a hygieny na farmě. Předmětem přímého prodeje syrového mléka nemůže být syrové ovčí a kobylí mléko.

Syrové, mlékárensky neošetřené mléko a výrobky z tohoto mléka mohou být se souhlasem krajské veterinární správy prodávány v místě výroby přímo spotřebiteli, pokud mléko pochází od zdravých zvířat z chovu prostého nebezpečných nákaz, na něž jsou tato zvířata vnímavá. Nesmí však být dále uváděny do oběhu, zejména na trh nebo k poskytování stravovacích služeb.

Povinnosti:

1. Kdo prodává syrové mléko a výrobky z tohoto mléka, je povinen zajistit jejich laboratorní vyšetření při:

2. Není-li syrové mléko prodáno do 2 hodin po nadojení, musí být zchlazeno na 8 ºC a zchlazené prodáno do 24 hodin po nadojení.

3. Syrové mléko musí být prodáváno v místnosti, která je oddělena od stájí a ve které je na viditelném místě upozornění "Syrové mléko, před použitím převařit". Je-li z hospodářství dodáváno mléko i do podniku pro ošetření mléka, musí být místnost, v níž se prodává syrové mléko, oddělena od mléčnice.


Kontakty:

ÚZPI - Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.: 227 010 111, fax.: 227 010 114 , email : uzpi@uzpi.cz, info@uzpi.cz, www.uzpi.cz

MZe - Těšnov 17, 117 05 Praha 1, tel.: 222 811 478, email:info@mze.cz, www.mze.cz

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj, Severní 9, 370 10 České Budějovice, tel.: 387 789 522, fax : 387 789 535, e-mail : kvsc@svscr.cz, www.svscr.cz

firma Brunimat (Švýcarsko) - nabídka automatů na mléko, www.brunimat.ch

soukromý zemědělec pan Koukal - produkce mléka, prodej ze dvora, výroba automatů na mléko. Tel.: +420776108602


Legislativa:Design by Attavena (2006)