Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

IBR skotu - ozdravovací program


Poslední aktualizace: 20.4.07

Autor: Ing. Pavel Němec, DiS.


O co jde?

Bovinní herpesvirus typ 1 (BHV-1) je ekonomicky významný patogen skotu. Tento virus je primárně spojován s infekcí respiračního traktu a vyvolává postižení, které je známé pod označením infekční bovinní rinotracheitida (IBR). IBR představuje celosvětově rozšířenou nákazu skotu. U nás byl virus poprvé izolován na konci 60 let.

BHV-1 je do stáda zavlečen nejčastěji se zařazováním nových zvířat v akutní fázi onemocnění, nebo latentně infikovaných. Jakmile se virus dostane do stáda, šíří se přímým úzkým kontaktem mezi zvířaty,
zejména aerosolem respiračních, očních a genitálních sekretů. Nepřímá cesta přenosu viru je také možná, a probíhá hlavně kontaminovanými nástroji, krmivem, vodou nebo semenem při umělé inseminaci.

Vliv a význam IBR pro chovy skotu:

V praxi

Národní ozdravovací program od IBR skotu v ČR je povinný pro všechny chovatele skotu s výjimkou chovatelů, kteří mají stádo IBR prosté, a byl zahájen 1. ledna 2006 ve všech krajích.

Pro rok 2007 je na tento program vypsán dotační titul Národních dotací 8.E) Národní ozdravovací program od infekční rinotracheitidy skotu (IBR).

Dotace bude poskytnuta chovateli skotu registrovanému v Ústřední evidenci hospodářských zvířat podle § 23 zákona č. 154/2000 Sb., který provádí ozdravování od IBR skotu podle ozdravovacího plánu odsouhlaseného příslušnou KVS. Žádosti podávejte na příslušnou Zemědělskou agenturu.

Výše dotace v roce 2007:

a) do 13 Kč za provedený odběr krve, laboratorně vyšetřené v laboratořích SVÚ nebo VÚVeL* na IBR skotu, od 1 ks zařazeného do individuálního ozdravovacího programu stáda od 1.10.2006 do 30.9.2007, maximálně jedno vyšetření u téhož kusu v prvním roce ozdravování (a popřípadě dvě vyšetření pokud bude v prvním roce provedeno i závěrečné vyšetření).

b) do 40 Kč na 1 dávku markerové vakcíny proti IBR skotu a její aplikaci od 1.10.2006 do 30.9.2007 skotu zařazenému do individuálního ozdravovacího programu stáda (maximálně na 3 vakcinace téhož kusu).

Postup

Vstupní sérologické vyšetřování vzorků krve se provádí ve stádech do 50 ks skotu u všech zvířat starších 6 měsíců a ve stádech nad 50 kusů u všeho skotu od 6 měsíců do otelení, u všech prvotelek (nejdříve 4 týdny po otelení) a u 20% ostatních krav. Podrobnější údaje ke vstupnímu vyšetření je možno čerpat ve výše uvedeném programu.


Splnění povinností stanovených programem je součástí tzv. správné zemědělské praxe a je předpokladem pro poskytování všech ostatních dotací. Pro chovatele, kteří by hrubě porušili povinnosti spojené s ozdravováním nebo zapříčinili rozšíření nákazy hrozí navíc sankce podle veterinárního zákona.

S dotazy týkajícími se programu se můžete obracet na KVS (kvsc@svscr.cz). Dotazy na problematiku dotací můžete směřovat na KIS České Budějovice. S požadavkem na provádění odběrů krví a provádění vakcinace se obraťte na Vašeho soukromého veterinárního lékaře. S ním také konzultujte ozdravovací plán.

*SVÚ- Státní veterinární ústav, VÚVeL - Výzkumný ústav veterinárního lékařství


Kontakty:

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj
Severní 9 , 370 10 , České Budějovice
tel: +420 387 789 522
fax: +420 387 789 535
elektronická podatelna: kvsc@svscr.cz
Krajské informační středisko - Jihočeský kraj
Ing. Lenka Hryzbilová Ph.D.
Email: lhryzbilova@wvgroup.cz
+420 387 69 36 03
+420 724 52 58 73
+420 387 41 17 10
www.kisjk.cz

Legislativa:Design by Attavena (2006)