Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Zelená nafta - jak postupovat ?


Poslední aktualizace: 3.7.07

Autor: Mgr. Petra Konvalinková


O co jde

Právnické a fyzické osoby, které provozují zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu či výchovu lesa mají nárok na vrácení části daně z minerálních olejů.
Nafta, u které se tento nárok uplatňuje, se neoficiálně nazývá „zelená nafta“.

V praxi

Cena nafty je (zjednodušeně řečeno) tvořena třemi částmi: vlastní cenou zboží, spotřební daní a daní z přidané hodnoty (DPH). Pokud stojí nafta 26,- Kč, připadá z toho 4,15 na DPH a 9,10 na spotřební daň (výše spotřební daně se uvádí na 1000 l nafty a každý rok se mění).

Vrací se:

Výpočet vracené částky:

motorová nafta
vrácená částka = množství mot. nafty (l) spotřebované za měsíc * (spotřební daň/1000 )* 0,6
směsná motorová nafta
vrácená částka = množství mot. nafty (l) spotřebované za měsíc * (spotřební daň/1000 )* 0,8

Komu se tyto starosti vyplatí?

Zelená nafta se vyplatí řádově od 10 ha obhospodařovaných TTP (při srovnání částky získané od státu s náklady na účetnictví). Limity pro ornou půdu šplhají až do 2,5násobné výše, vyplatí se tedy už s menší výměrou. Hospodář na dvaceti hektarech tratí bez využívání zelené nafty několik tisíc Kč ročně.

Normativ roční spotřeby pohonných hmot


v zemědělské prvovýrobě

 

orná půda a zahrady

do 5,00 Kč/m2

105 l/ha

 

5,01-7,00 Kč/m2

120 l/ha

 

7,01Kč/m2 a více

130 l/ha

chmelnice

 

220 l/ha

vinice

 

150 l/ha

ovocné sady

 

150 l/ha

travní porosty

 

50 l/ha

v lesních školkách a při obnově a výchově lesa

lesní školky-kryté plochy

780 1/ha

lesní školky-nekryté plochy

200 l/ha

obnova lesa-sázecí stroj

100 l/ha

obnova lesa-ostatní

 

50 l/ha

výchova porostu-těžba předmýtní úmyslná

70 l/ha


Jak postupovat

Veškeré záležitosti související se zelenou naftou vyřídíte na místně příslušném celním úřadě, kde Vám v případě potřeby ochotně poradí.

1. Co je potřeba donést na celní úřad?

Zemědělská půda:
Les:

2. Návštěva celního úřadu:

přinést výše zmíněné podklady
na celnici vše zkontrolují, pomohou vyplnit a spočítat a pak lze podat žádost

3. Co chtít na celním úřadě:

K žádosti dále patří:

Přehled o nákupu a spotřebě pohonných hmot
Podává se vždy. Náležitosti řeší příloha č. 4 k vyhlášce č. 433/2002 Sb.
Kromě výše zmíněných dokumentů po Vás může celní správa požadovat ještě další informace (den, pozemek (katastr), normativ, druh provedené práce, doba činnosti, stroj a spotřeba PHM).

4. Kdy dostanete peníze?

Daň se vrací do 30 dnů po podání žádosti. Do 25. dne následujícího měsíce (např. za říjen se zpracuje do 25. listopadu). Lze žádat zpětně maximálně za 6 měsíců, ale zpočátku je lépe o ni žádat měsíčně, aby se hned přišlo na případné nedostatky. Evidenci spotřeby pohonných hmot je ideální dělat za 2-3 měsíce, ale opět lze žádat až za 6 měsíců zpětně.

Kontakty:

Celní úřad České Budějovice
Vrbenská 8/2047 37021 České Budějovice
Telefon
387 932 211 (sekretariát, spojovatelka)
387 932 237 (celní řízení)
387 932 245 (daňové řízení)
387 932 212 (dělená správa - pokuty)
387 932 213 (finanční referát)

Legislativa:

* zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních

Novela zákona č. 353/2003 Sb. stanoví jako doklad nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nově Doklad z evidence využití zemědělské půdů podle uživatelských vztahů (výpis z LPIS)

* vyhláška č. 433/2003, o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daněDesign by Attavena (2006)