Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Prodej ze dvora


Poslední aktualizace: 3.7.07

Autor: Pavel Hosnedl


O co jde

Prodej ze dvora, tj. přímý prodej zemědělských produktů na farmě, je způsob, jak nabídnout své produkty zákazníkům, pokud chybí možnost distribuce produktů do obchodní sítě nebo není taková možnost výhodná.

V praxi

Novela zákona č. 166/1999 Sb. v § 20 řeší přímý prodej malých množství živočišných produktů. Stále však chybí prováděcí vyhlášky, které by stanovily podrobnější pravidla pro přímý prodej malých množství a také to, co se rozumí malým množstvím. V současné době se připravuje další novela veterinárního zákona, která předpokládá rozšíření prodeje ze dvora o prodej ryb, syrového mléka a volně žijící zvěře v kůži a peří. Zatím je však závazné současné znění tohoto zákona.

Prodej ze dvora se u nás teprve rozvíjí, a to poměrně pomalu. Potíže působí přísné hygienické, potravinářské ale i živnostenské předpisy a také skutečnost, že u nás zatím nejsou zákazníci navyklí na takový prodej.

Co můžete ze dvora prodávat

Přímý prodej ovcí či prasat lze dobře řešit „v živém“. Zákazník přijede přímo na farmu, může vidět, že zvíře je živé a zdravé, vychutná si atmosféru tradiční zabijačky, lze také uspořádat oslavy, hostiny atd.

Syrové mléko, výrobky z tohoto mléka a čerstvá neprosvícená vejce mohou být prodávány v místě výroby přímo spotřebiteli pouze se souhlasem krajské veterinární správy. K prodeji mléka se vztahuje povinnost zajistit laboratorní vyšetření při podání žádosti o souhlas s přímým prodejem, později se musí nechat mléko vyšetřit nejméně jednou za půl roku.

Z důvodu přísných hygienických a jiných požadavků na produkci potravin někteří zemědělci svoje výrobky (sýry, pečivo aj.) označují jako krmivo pro domácí zvířata. S tímto označením je prodej jednodušší.

Další možnosti prodeje

V případě blízkosti většího města je dobré kombinovat přímý prodej s prodejem na místní tržnici. Zákazníci se tak mohou s Vašimi produkty seznámit a vytvoří se okruh pravidelných odběratelů.

Odbyt produktů je také možné zajistit napojením na výkupny, odbytová družstva, specializované výrobny a prodejny, případně propojením s agroturistikou. V poslední době se různé organizace zabývají podporou života na venkově a k tomu patří mimo jiné snaha o vytvoření ochranných známek na tradiční a regionální produkci.

Propagace produktů a výrobků

S rozvojem internetu se otevřely nové možnosti propagace. Servery Biospotrebitel.cz a Mie.cz poskytují adresář, kam je možno se zaregistrovat a návštěvníci stránek se tak dozví odkud jste a jaké produkty prodáváte. Server Biospotrebitel.cz je určen především členským farmám svazu ekologických zemědělců PRO-BIO.

Další možností prodeje a propagace výrobků jsou různé trhy (např. v Českých Budějovicích na Piaristickém náměstí každý čtvrtek a sobotu), místní slavnosti, jarmarky, poutě (např. Křemežský veletrh, Slavnosti růže, Holašovické selské slavnosti) aj.

Pokud se s Vašimi produkty napojíte na odbytová družstva, tato Vám poskytnou jistotu lepšího a pravidelného odbytu, vyšších cen a díky své velikosti i lepší vyjednávací pozici s odběrateli prostřednictvím sítě vlastních prodejen.

Možnosti finanční podpory

Podporu v oblasti výroby a přímého prodeje zemědělských produktů poskytuje Program rozvoje venkova, podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Podopatření je zaměřeno na zlepšení zpracování a marketingu surovin a výrobků (popř. produktů), zvýšení konkurenceschopnosti.

Podporu lze poskytnout na:

Informace poskytuje SZIF, který také žádosti o podporu administruje.

Prodej potravin samotnými zemědělci začíná podporovat Regionální environmentální centrum ČR, které je zaměřeno na značení místních produktů v územích zařazených do evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Plánují místní prodejní síť, jejímž základem budou informační centra. Později se prodej certifikovaných výrobků může rozšířit i do klasických obchodů. Zatím se do této aktivity zapojily Krkonoše, Beskydy, Moravský kras a Šumava.

V regionech se také vytváří místní akční skupiny (MAS), jejichž smyslem je podporovat život na venkově a jeho rozvoj. Pro pro realizaci své strategie získávají finanční zdroje především z programu LEADER, který je rovněž součástí Programu rozvoje venkova. Může být výhodné se do aktivit MAS zapojit a prosazovat zde podporu místních zemědělských produktů.

Automaty na mléko

Automat na mléko (podobně jako jsou automaty na kávu apod.) je ideálním způsobem prodeje mléka ze dvora. Jednou z výhod takového automatu je, že k prodeji není zapotřebí osobní přítomnost prodejce. Obsluha spočívá pouze v pravidelném doplňování mléka a výměru mincí (obvykle jednou denně). Mléko je přitom zákazníkům k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Tento způsob prodeje je navíc velmi hygienický, protože se mléko dávkuje čerpadlem a nedochází tak k zanášení nečistot do nádrže, která se k čerpadlu připojí. Velikost nádrže je libovolná. Zabudovává se do zdi domu, přičemž se ale nejedná o stavební úpravu a tudíž není třeba stavební povolení. Každopádně Je ale nutné mít povolení Státní veterinární správy k přímému prodeji.


Kontakty:

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj
Severní 2303/9
370 10 České Budějovice
e-mail: kvsc@svscr.cz
www.svscr.cz

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Nemocniční 56
787 01 Šumperk
tel.: 583 214 586
e-mail: pro-bio@pro-bio.cz
www.pro-bio.cz

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
regionální odbor České Budějovice
Rudolfovská 80
370 13 České Budějovice
tel.: 387 693 321

www.domaci-vyrobky.cz
produkty.natura2000.cz
www.biospotrebitel.cz – stránky o biovýrobcích, adresář prodejců ze dvora
www.mie.cz – adresář prodejců ze dvora

Legislativa:Design by Attavena (2006)