Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Seminář "Metodiky správné zemědělské praxe"

29.11.07

Lektoři nám představili metodické pomůcky - příručky pro témata „Bilance živin v ekologicky hospodařícím podniku“, „Hodnocení kvality půdy v ekologicky hospodařícím podniku“ a „Kompostování přebytečné travní biomasy“. Tyto materiály představují aktuální praktické zkušenosti a aplikace současných výsledků českého výzkumu do praxe v tématech metodik. Metodiky byly zpracované odborníky Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity (MZLU), Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV), Výzkumného ústavu zemědělské techniky (VÚZT), Výzkumného ústavu pícninářského (VÚPT) v Troubsku a agentury ZERA.

Metodiky budou k dispozici na webové stránce agentury ZERA a naši pracovníci je budou při své práci využívat.


Design by Attavena (2006)