Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Od 1.9.2007 platí nové vymezení zranitelných oblastí dusičnany

05.09.07
Změny zranitelných oblastí k 1.9.2007
Na základě vyhodnocení vývoje kvality vod, s přihlédnutím ke změnám zemědělského hospodaření byly navrženy změny zranitelných oblastí dusičnany (ZOD). Některé ZOD byly navrženy ke zrušení, jinde byly vymezeny nové ZOD.
Nové vymezení je účinné od 1. září 2007 podle NV č.219/2007 Sb.
Zemědělci hospodařící ve zranitelných oblastech dusičnany (ZOD) jsou povinni dodržovat opatření akčního programu podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech (NV 103/2003).
V nových zranitelných oblastech se musí v období od 1.9.2007 do 31.12.2007 dodržovat opatření prvního akčního programu, od 1.1.2008 platí ve všech zranitelných oblastech, tedy i v nových, druhý akční program.
Seznam nově vymezených a zrušených oblastí je ke stažení ve formátu doc na stránkách ÚZPI o Nitrátové směrnici, kde naleznete i více informací o 1. akčním programu.

Změna akčního programu k 1.1.2008
Vyhlášení druhého akčního programu se předpokládá s účinností od 1.1.2008.  
Důvodem pro změny jsou zejména výsledky přezkoumání účinnosti akčního programu a připomínky Evropské komise. Navržené změny byly navrženy na základě vyhodnocení údajů o hospodaření zemědělců a údajů o vývoji kvality vody, s využitím nových výzkumných poznatků.

Od vyhlášení druhého akčního programu budou muset zemědělci počítat s přísnějšími kontrolami a s možností sankcí za nedodržení pravidel. Novela obsahuje několik poměrně důležitých změn. Zvýšena, podle požadavků Evropské komise, bude vyžadovaná kapacita skladovacích prostor na kejdu na šest měsíců.  Bude platit zákaz vyvážení čerstvého hnoje na polní hnojiště. To bude možné až po tříměsíčním skladování na vodohospodářsky zabezpečeném hnojišti, nebo po jednorázovém vyskladnění ze stáje na hluboké podestýlce. Na tato opatření bude však uplatněn odklad, zřejmě šestiletý (předpokládaná platnost od 1.1. 2014 v souladu s ukončením PRV 2007-2013), aby bylo možno zbudovat potřebné skladovací kapacity.
Zkráceno bude podzimní období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek (bude platit až od 15.11.), naopak prodloužena bude doba uložení tuhých statkových hnojiv na polních hnojištích na 24 měsíců.
Nově bylo vymezeno III. aplikační pásmo – půdy s vysokou infiltrační schopností, kde budou podmínky zpřísněny. Další změnou je zavedení pětimetrových ochranných pásů kolem povrchových vod, kde bude zakázána aplikace všech dusíkatých hnojivých látek.

Zdroj a více informací naleznete na stránkách www.agronavigator.cz/nitrat

Nově vymezené oblasti - mapa

Nově vymezené oblasti - seznam

Informační dopis Výzkumného ústavu rostlinné výroby VÚRV


Design by Attavena (2006)